چشم انداز

ما برآنیم... تا به جایگاه واقعی در ایران و جهان به عنوان یکی از تاثیرگذارترین و جذاب ترین مناطق گردشگری با ویژگی های طبیعی کم نظیر در سطح کشور و بین الملل دست یابیم. از نظام مدیریت بروز و کارآمد، بهره مند از دانش مرتبط و بروز در سطح جهانی، توانا در تولید نوآوری با اتکا بر دانش پایه، منابع انسانی ماهر و مسئولیت پذیر، سرمایه اجتماعی رو به رشد، مبتنی بر اصول اخلاقی و ملی و مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی کشور برخوردار باشیم. از آثار فرهنگی_تاریخی، طبیعی و هنرهای سنتی، متکی بر نظام جامع شناخت و پژوهش، حفاظت، احیا، ارتقا و بهره برداری خردمندانه، در تعامل سازنده و هدفمند بهره مند گردیم. با حیات فرهنگی-اجتماعی و اقتصادی، تقویت حس مسئولیت عمومی و از بازدید پر رونق با ارائه برنامه های متنوع و سازمان ،تحکیم هویت ملی یافته، خدمات استاندارد شده و دست یافتن به جایگاه برتر گردشگری در منطقه، کشور و جهان و معرفی منطقه بعنوان یکی از قطب های گردشگری جهان بهره مند گردیم. و اقدامات خود را در جهت حفاظت و پایداری زیست محیطی افزایش دهیم.


ماموریت

ماموریت اصلی این شرکت ایجاد تحول و رونق در صنعت گردشگری کشور می‌باشد. صنعت گردشگری ، دارای سریع ترین رشد اقتصادی در جهان نسبت به دیگر بخش ها می باشد، از این رو شرکت ژئوتجارت سیمرغ ، به منظور هم افزایی برای استفاده بهینه از پتانسیل های گردشگری و مدیریت منابع بالقوه جذب توریسم کشور تاسیس گردیده است.
شرکت در این راه متکی به کارکنان و مدیران مسلح به دانش و تجربه روز جهانی و علاقمند به فعالیت در صنعت جذاب گردشگری می باشد. این کارکنان تلاش روزافزون خود را برای بهره وری بیشتر و نوآوری و بروز خلاقیت ها آغاز نموده اند. با وجود این همت و تلاش، امید آن می رود علاوه بر ایجاد رونق و رشد صنعت پویا، ارزآور و رو به توسعه صنعت گردشگری، شاهد مدیریت بهینه منابع ، اشتغال زایی، سودآوری و ارزش افزوده باشیم. در این رهگذر موجبات تحقق اهداف کلان کشور در توسعه صنعت گردشگری، حفظ محیط زیست، توسعه پایدار و ایفاء نقش فعال نماید و در دستیابی به اهداف چشم انداز اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی نیز فراهم می گردد. لذا در راستای پیشبرد امور منتهی به افق آینده و نیل به مدارج عالی تر، هم به لحاظ کیفی هم به لحاظ کمی، چشم اندازی ترسیم شده که از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد: