مشارکت

پیشرفت اقتصادی، رشد و بالندگی و دستیابی به اهداف چشم انداز بیست ساله كشور، در گرو انجام طرحهای بزرگ و پروژه های سودآور در ابعاد ملی است. در همین راستا، شركت ژئو تجارت سیمرغ به عنوان متولی منطقه نمونه گردشگری سیمرغ واقع در سد امند، پا به عرصه وجود نهاده است. در همین راستا، زمینه های سرمایه گذاری ایجاد شده و امكان گسترش حوزه فعالیت و كسب و كار، فرصت مناسبی را در اختیار نهادهای مالی قرار میدهد.
بر اساس مطالعات انجام شده توسط مشاور مالی مستقل و تیم تامین سرمایه درون سازمان، پروژه مذكور نه تنها در ابعاد اقتصادی به صرفه بوده بلكه در ابعاد مختلف اجتماعی و فرهنگی، چه در سطح كلان و چه در سطح خرد، بسیار تأثیرگذار بوده و به راحتی می توان اثرات مثبت آن را در جامعه مشاهده نمود.
شرکت ژئو تجارت سیمرغ طی سالهای گذشته اقدام به ایجاد بسترهای قانونی و دریافت مجوزهای لازم نموده و به عنوان توسعه دهنده مادر عهده دار تامین زیرساخت منطقه شامل توسعه شبكه های آب، برق، گاز، مخابرات و فضای سبز می باشد. همچنین شركت به منظور ایجاد ارزش افزوده و رونق منطقه، در فاز اول پروژه سرمایه گذاری نموده است. این اقدامات مقدمه ورود و سرمایه گذاری توسعه دهندگان های تخصصی پروژه مشتمل بر كاربری های اقامتی، تفریحی، ورزشی گردشگری می باشد.
سرمایه گذاری در پروژه ژئو تجارت سیمرغ در قالب مدل های متنوع همكاری امكان پذیر می باشد. دپارتمان تامین سرمایه شركت ژئو تجارت سیمرغ به منظور ایجاد فرصت سرمایه گذاری برای كلیه علاقه مندان با توانایی های مختلف مالی، بسته های سرمایه گذاری متنوعی را تهیه نموده تا سرمایه گذاران با توجه به بودجه در اختیار، امكان سرمایه گذاری در پروژه دلخواه را داشته باشند. همچنین این بسته ها به نحوی طراحی گردیده است كه با وجود تفاوت در حجم سرمایه گذاری های اولیه، كلیه طرح های ارایه شده دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد. مستندات مربوط به مطالعات امكان سنجی بسته های پیشنهادی در آرشیو دپارتمان تامین سرمایه شركت موجود و قابل ارایه به علاقه مندان می باشد.

روش های سرمایه گذاری پیشنهادی :

فرم همکاری با ما:

خواهشمند است برای درخواست همکاری با فرم زیر را دانلود و بعد از تکمیل، به آیمیل info@gtsimorgh.com ارسال نمایید.