منطقه نمونه گردشگری ژئو تجارت سیمرغ در استان آذربایجان شرقی و در مجاورت کلانشهر تبریز در منطقه خوش آب و هوای امند و در پیرامون سد زیبای امند قرار گرفته است. نزدیکی این منطقه به فرودگاه بین المللی تبریز و مجاورت آن با جاده بین المللی تبریز - بازرگان این منطقه را به لحاظ دسترسی در موقعیت بسیار خوبی قرار داده است.
فاصله منطقه نمونه گزدشگری سیمرغ از مرکز شهر تبریز 15 کیلومتر است .